Bydlete svůj sen, žijte svoje bydlení.

g plus
Stránka na Google plus
facebook
Facebooková stránka i-staveniště
facebook skupina stavíme dům
Facebooková skupina Stavíme dům

info@i-staveniste.cz

Co bylo cílem architektonického návrhu na jaroměřskou lávku, je mi i přes moji odbornost stále záhadou. Sledoval jsem celou „kauzu“ již od samotného zadávání soutěže.

Co bylo cílem architektonického návrhu na jaroměřskou lávku, je mi i přes moji odbornost stále záhadou. Sledoval jsem celou „kauzu“ již od samotného zadávání soutěže.

Pohled na jaroměřskou lávku
Pohled na jaroměřskou lávku

Prvotní radost z vypsání soutěže (tedy možnosti důstojného výběru dobrého projektu) rázem vystřídal údiv po vyhlášení výsledků. Po samotné realizaci bohužel nastoupilo zděšení. Je až neuvěřitelné, kolika oblastí se toto zděšení týká:

 • Město vložilo důvěru do veřejné architektonické soutěže organizované Českou komorou architektů, jejíž jsem řádným platícím členem. Dle mého názoru byla tato důvěra zklamaná hned v několika směrech.
 • Vedoucím komise pro výběr vítězného projektu byl Ing. arch. Jan Šépka. Pod jeho vedením byl vybrán návrh lávky, který nesplňoval (nejen) po finanční stránce zadání soutěže. Ten samý člověk – Ing. arch. Jan Šépka, se soudí s Národní knihovnou  o nemalé peníze, kvůli soutěži o návrh nové knihovny. Tvrdí, že nebyly dodrženy podmínky soutěže u vítězného návrhu! Všichni si určitě pamatujeme ten humbuk kolem návrhu „Chobotnice“ architekta Jana Kaplického.
 • Finanční náročnost se ukázala být nakonec ještě vyšší, než původní i tak vysoký odhad.

Opakovaně na lávku chodím a nevycházím z údivu nad pro mě neuvěřitelným chybným statickým řešením. Snažím se „uchopit“ samotné architektonické dílo, ale především pozoruji lidi. Jejich chování, pocity, reakce, které jsou velmi zajímavou sondou do reálné úspěšnosti výsledku celé architektonické soutěže.

Vstup na lávku od parku
Vstup na lávku od parku

Zde několik ryze subjektivních postřehů z procházek. Jsou to skutečně reálné postřehy, nikoliv architektonická „teorie“ nebo kritika:

 • Lidem v Jaroměři je z nové lávky J.A.Komenského fyzicky špatně. Ti, kteří přes lávku prochází, jsou znepokojeni tím, že se konstrukce chvěje, a to skutečně velmi silně. Například na procházku se psem přes lávku raději nechoďte. Je zde totiž riziko, že se tam pes pos... strachy. Byl jsem tam a chování psů viděl na vlastní oči.
 • Malé školní děti chodí po skupinkách a drží se za ruce, protože přechod přes lávku je pro ně možný, až po překonání strachu. Citlivější osoby si po přejití lávky oddychnou že se cestou přes most nepoblili. A ještě celou cestu přes park rozdýchávají nevolnost.
 • Most rozhýbe i malý hoch (cca 30kg), který proběhne po lávce. Lávka rezonuje i od větru. Při normálním větru má rozkyv do strany zhruba 5-10 cm, při projití samotné osoby po mostě se mostovka z pororoštů rozvlní podélně kolem osy o minimálně 10 cm. Skutečně hloupé je, když přes most přebíhá dítě a zároveň jde po lávce nějaký senior s hůlkou. Jeho zděšení je opravdu nepřehlédnutelné.
 • Jaroměřská lávka je v pochůzí části tvořena pororoštěm. Ten vypadá efektně snad jen ve vizualizacích architektonického studia. Pororošt není bohužel ani tak řidký, aby vyvolával dojem odlehčené, nekompaktní a vzdušné plochy, což bylo zřejmě účelem. Není ovšem ani natolik hustý, aby se uživatelé cítili bezpečně. Při pohledu dolů skrz pororošt se mnoha lidem dělá nevolno. To by bylo omluvitelné v případě, že by nešlo o tak frekventovanou trasu. Zvláště pokud je určena jako klíčová trasa pro děti chodící ze školy a starší spoluobčany. Architektonická snaha se tak scvrkla asi na jedinou pozitivní věc. Lidé chodící z parku si mohou snadno na délce 60 m očistit boty, než přijdou do centra. Takže pokud si autor nevyfotil svou realizaci včas, už po týdnu je jak samotný pororošt tak i konstrukce špinavá. (Jo a dávejte si pozor na to, aby vám nevypadly cestou přes lávku klíče.)
 • Osvětlení mostu ve směru zespod skrz pororošty chodce oslňuje.
 • Nespokojenost respondentů je více jak 75 %. Převážná většina tedy tvrdí, že se takto moderní tvar do lokality mezi starou školu a historické centrum nehodí. Ptal jsem se, poslouchal jsem, četl jsem… Nejde tedy o žádný precizní statistický výpočet. „Pouze“ konkrétní reakce lidí v konkrétní situaci.
Vstup na lávku od náměstí
Vstup na lávku od náměstí

A teď trochu mojí laické statiky, statici - můžete komentovat, vyvracet či potvrzovat:

Něco k pororoštům, které tvoří pochůzí vrstvu lávky:

 1. Konstrukce mostovky je navržena s pororošty, které unesou cca 500 kg /m². Ale právě pororošty jsou limitním prvkem pro zatížení. Takže konstrukce lávky jako taková by unesla cca dvojnásobek váhy, než nese v současnosti z důvodu špatně zvoleného druhu mostovky.
 2. Při zatěžovací zkoušce na lávce bylo cca 20 automobilů. Když byl tedy most výrazně zatížen, ani se pochopitelně nehnul.
 3. Resumé: lehká mostovka z pororoštu je nevyhovující, špatně navržena architektem, správně statikem, kterého architekt zvolil.
  1. nesplňuje původní předpokládaný vizuální záměr maximálního „odlehčení“
  2. limituje nosnost celé konstrukce
  3. nestabilizuje konstrukci – pokud by byl zvolen jiný materiál, například těžší betonová deska, konstrukce by byla přitížená a stabilní. 30 kg hoch by ji už jen tak nerozhoupal.
 4. Původně navržené tlumiče nakonec nebyly instalovány z důvodu „šetření financí“. Přitom jejich instalace mohla zajistit alespoň částené snížení rozkmitu a kroucení. Každé zlepšení situace by bylo dobré.
Tolik diskutované otvory v pochůzí části
Tolik diskutované otvory v pochůzí části

A ještě něco k samotné konstrukci lávky:

 1. Konstrukce má 3 táhla.
 2. Spodní táhlo plní hlavní nosnou funkci. Unese toho opravdu hodně a  je zakotvené v místech uložení do hlavní nosné „trubky“
 3. Dvě zbylá táhla, vzdutá nahoru a do stran, mají plnit funkci stabilizační, aby se most nehýbal do stran a aby vyrovnávala předpjetí spodního táhla. Jsou o něco slabší. Z detailního pohledu z lávky nepůsobí tedy moc masivně, což byl předpokládám záměr. Tato táhla však nejsou ukotvena do hlavní nosné trubky, pouze do koncového prvku „páteřního obratle“, který je však tuhý v jiném směru, než je pro táhla třeba. Tím je možné, že stabilizační táhla nemají očekávaný účinek.
 4. Resumé: konstrukce není prostorově tuhá a případně instalované tlumiče ji možná ani nepomohou.
Detail nosného systému
Detail nosného systému

V hlavě mi stále zní otázka: Kdo je za stav věci zodpovědný?

Selskou úvahou - architektonická soutěž.

Na lávku byla v souladu se soutěžním řádem ČKA vypsána architektonická soutěž. Byla ustanovena porota v čela s architektem Janem Šépkou a Patrikem Kotasem. Nejsem si vědom, že by oba uvední někdy navrhovali nějaký most nebo lávku..Pokud se mýlím, opravte mě, ale hledal jsem a nenašel (vyjma některých konstrukcí dopravních staveb Patrika Kotase, které by konstrukci lávky mohly velmi vzdáleně připomínat).

Ptám se tedy: Byl v porotě někdo, kdo projektoval nějakou lávku nebo most?

Mohla odborná porota řádně posoudit, zda předložené architektonické návrhy budou ve skutečnosti funkční? Byl někdo v komisi k této úloze skutečně kompetentní?

Je to tragikomické. Procházel jsem oceněné návrhy a některé z nich jsou bohužel koncepčně silně poddimenzované. Místo řešení, které je reálně zpracovatelné až do samotné realizace, jde pouze o tvar lahodící oku architekta.

Ovšem to u lávky nebo mostu nelze. Spolupráce statika je od počátku koncepce nevyhnutelná! Tu zkrátka nemůžete vynechat, jinak v další fázi dojde buď k rozložení celé původní koncepce z důvodu nemožnosti realizace, nebo k nehoráznému (můžeme taky říci nemorálnímu) prodražení stavby.

Detail pochůzí části
Detail pochůzí části

Město Jaroměř vynaložilo velké úsilí a získalo dotaci pro tak zajímavou stavbu, jakou lávka bezesporu je. Bylo natolik uvědomělé, že dokonce vypsalo architektonickou soutěž, aby byl vybrán skutečně ten nejlepší projekt. A výsledek?

Atrakce z matějské pouti, po které je člověku špatně. I přesto, že zkusí přejít podruhé, potřetí...

Nebo si člověk a jeho vnitřní vnímání zvykne?

A máme si zvyknout na to, že za takto promrhané finance nikdo nenese zodpovědnost?

Z toho je mi snad ještě více zle, než z přechodu lávky.